ภาษาไทย

แม็กซี่คูลเทคโนโลยี่(ประเทศไทย)จำกัด ด้วยประสบการณ์ด้านการสร้างเครื่องจักรมากกว่า 200 ชุดเป็นเวลามากกว่า 14 ปีจำหน่ายสินค้าไปทั่วอาเซียน รวมถึงประเทศอเมริกา เราเชื่อว่าเราคือผู้นำด้านเครื่อง Low Temp Freezer  เทคโนโลยี่อุณหภูมิ -70 C  เป็นเทคโนโลยี่ที่ดีที่สุดที่ใช้ถนอมอาหาร เพราะสินค้าหลัง(จากที่เก็บไว้นานหลายปี) ที่นำมาละลายหลังจากฟรีสแล้วจะมีความสดเหมือนกันสินค้าก่อนนำไปฟรีส  ซึ่งเทคโนโลยี่นี้ก็คือ Cryogenic นั้นเอง  Cryogenic คือสิ่งที่เราเคยได้ยินเมื่อใช้ฟรีสด้วย คาร์บอนไดออกไซด์เหลว หรือ ไนโตรเจนเหลว ในสมัยก่อนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการฟรีสสูงมากคือตกประมาณ 7-10 บาทต่อกิโลกรัมสินค้า  แต่ด้วยเครื่องแม็กซี่คูล ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายในการฟรีสเพียง 50 สตางค์เท่านั้้น
นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีการฟรีสที่เย็นจัดทำให้เครื่องจักรมีขนาดเล็กลงมาก ประหยัดพื้นที่ รวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่ามาก